Saint-Hubert à Villers-la-Ville

יום ראשון, אוקטובר 18, 2015

יום ראשון של חודש אוקטובר, המרכז של Villers-la-Ville מזמין אתכם לחגיגה המסורתית שלה של Saint-Hubert בתוך ומסביב למנזר.
10 h 00: ראלי מול התיירות לקול צופרים של “Koninklijke
Antwerpse Jachthoornkring; יציאה של התהלוכה למנזר לקצב
קרנות ציד, מלווים בלחמי מוביל וציבורי.
10:30: במישור של עבודה:
ברכה המונית צלצלה ושרה בבעלי החיים והפצה של לחם
מבורך.
12:00: בגן של משרד התיירות:
מסורתי יין מחומם.
רינגטונים ציד צופר.
12:30: חטיפים.
בר יין.

Tel:071/87 98 98 ou sivillerslaville@skynet.be

אנו משתמשים בשירותי התרגום באינטרנט, תודה על הפינוק שלך אם התרגום הוא לא אופטימלי