ADEPS 2016

ביום ראשון, 2 באוקטובר, 2016
מ 8h כדי 18h
ביום ראשון, 2 באוקטובר, 2016, צוות של הוועדה נתיבים ושבילים
משרד התיירות מארגן ADEPS שלה לשלב בכל ישות של Villers-la-Ville.
כמובן של 5 ק”מ, 10 ק”מ ו -20 ק”מ ייפתח לציבור ב יפה
שבילים של Villers-la-Ville.
ברוכים הבאים הביתה כדי לגלות את הקסם של ישותנו.
יציאה: משרד התיירות, 53 rue de l’Abbaye ב 1495 Villers-la-Ville
לוח זמנים: כדי 8h כדי 18h
חטיפים הניתנים במשרד התיירות.
sivillerslaville@skynet.be