Affiche Handipromenade

Handipromenade
יום ראשון, 30 אפריל, 2017 בשעה 09:00 במשרד התיירות של Villers-la-Ville Rue de l’Abbaye 53.1495 Villers-la-Ville
מסלולי טיולים joëlette
חינם ונגיש לכל קבוצות הגיל:
כל הגילאים וכל סוגי מוגבלויות
בית: 9 בבוקר, יציאה: 10 בבוקר: חטיפים מן 12h כדי 13h
לפרטים והרשמה:
071/879898; sivillerslaville@skynet.be; Rue de l’Abbaye 53, 1495 Villers-la-Ville
רישום המועד האחרון PRM: 25 אפריל, 2017
בשיתוף עם עמותת Handi-ראנדו והוועדה על נתיבים ושבילים.