Affiche Handipromenade

     Handipromenade יום ראשון, 30 אפריל, 2017 בשעה 09h.

Handipromenade יום ראשון, 30 אפריל, 2017 בשעה 09:00 במשרד התיירות של Villers-la-Ville Rue de l’Abbaye 53.1495 Villers-la-Ville מסלולי טיולים joëlette חינם ונגיש לכל קבוצות הגיל: כל הגילאים וכל סוגי מוגבלויות בית: 9 בבוקר, יציאה: 10 בבוקר: חטיפים מן 12h כדי 13h לפרטים והרשמה: 071/879898; sivillerslaville@skynet.be; Rue de l’Abbaye 53, 1495 Villers-la-Ville רישום המועד האחרון PRM: […]