מורשת אילוסטרציה

        צורחת מיל

צורחת טחנה לשעבר תאריך 13th ומאה 14th עבור חלקיה העתיקים ביותר (מפצלים) ו-18 -19 לחלקים החדשים יותר (לבנים). הוא ציין, אדוני צורחת, ווסלים של הדוכסים של Brabant. אוזכר ב1530, שנרכש על ידי המנזר של וייר בשנת 1617 מונע על ידי Thyle., הטחנה הפסיקה חיקה ב1947. המיקום של הגלגל תמיד. זה יוצר אורך כל יפה בזמן […]

מורשת אילוסטרציה

        שמור הטבע Gentissart

ארגז החול Gentissart לשעבר, הממוקם בין הכפרים של טילי וMellery, נרכש בשנת 1996 ידי מחוז ברבנט הוולונית במטרה להקים אתר חינוכי של עניין ביולוגי. כריית חול ברמה של מי תהום הובילה לכמה גופי מים בהיקף של כמעט 7 דונם ללא זיהום. מלבד בריכות אלה, באתר זה יש שטח של 26 דונם מורכב ממגוון רקעים (שממה, […]